Krisledningsövning i Norrköping

Norrköpings kommun utvecklar och övar sin krisorganisation. Den 11 januari 2017 genomförde kommunen simuleringsövningen Svea med den krisledningsstaben.VSL stödde planering, genomförande och utvärdering av övning Svea.