Övning Messaure

Den 16 januari 2015 genomfördes övning Messaure. Syftet med övningen var att vidmakthålla och utveckla krishanteringsförmågan inom vattenkraftverksamheten hos Vattenfall.

Syftet med övningen var att vidmakthålla och utveckla krishanteringsförmågan inom vattenkraftverksamheten.