Drönarbesiktning av elnät

VSL genomför ett utvecklingsprojekt med Ale El. Syftet med projektet är att utveckla förmågan att använda drönare som komplement till markbesiktning av elnätslinjer. Inom projektet har testflygning skett på olika linjetyper. Målet är att Ale El ska ha egen förmåga till drönarbesiktning och felsökning med drönare under 2021.

VSL har också utbildat tre fjärrpiloter hos Ale El enligt Transportstyrelsens utbildningsprogram.

I samband med testflygningarna inträffade ett verkligt avbrott. Felet kunde snabbt lokaliseras till ett trädfall på elledning orsakat av en bäver.