Hanteringen av Covid-19

VSL utvärderar hanteringen av Covid-19 hos flera kommuner. Utvärderingarna innehåller granskning av kommunernas krishanteringsorganisation, planer och rutiner och genomfört krisledningsarbete. Detta följs av intervjuer och erfarenhetsseminarer. Resultatet redovisas i en utvärderingsrapport och vid en muntlig redovisning för respektive kund.