Säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS)

VSL hjälper kunder inom samhällsviktig verksamhet att skydda sina nätverk och informationssystem.

Samhällsviktiga verksamheter kan omfattas både av säkerhetsskyddslagen (SSL) och informationssäkerhetslagen (NIS). En leverantör av samhällsviktiga eller digitala tjänster kan därför behöva tillämpa säkerhetsskyddslagen i en del av sin verksamhet och informationssäkerhetslagen i en annan del av verksamheten. Båda lagarna kan alltså vara parallellt tillämpliga på samma juridiska person, men omfatta olika delar av verksamheten.

VSL hjälper flera leverantörer av samhällsviktiga tjänster med denna bedömning samt att analysera vilka åtgärder som de behöver vidta för att uppnå ett tillräckligt skydd.