Samordnad beredskap

Ökade krav på effektivitet och flexibilitet innebär att elnätsägare söker nya sätt att samarbeta. VSL har hjälpt två elnätsägare i Västsverige att undersöka hur de skulle kunna samarbeta om samordnad beredskap för att hantera störningar i elnäten. Uppdraget genomfördes i augusti och september 2016.