Styrel

Energimyndigheten har utvecklat en planeringsmetod för identifiering och prioritering för att vid en eleffektbrist kunna styra el till samhällsviktiga elanvändare.
VSL stöder kommuner med Styrelarbetet. Under året ska kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser genomföra sin planeringsprocess. Senast 16 november 2015 ska den andra planeringsomgången, inklusive frånkopplingsplaneringen vara klar.