CRISIS

CRISIS är ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram (FP7). CRISIS ska utveckla ett system för att öva hanteringen av kritiska händelser med en interaktiv simuleringsmiljö.

CRISIS stöds av EU:s sjunde ramprogram genom Grant Agreement No. FP7-242474.

VSL är en av 12 medlemmar i det konsortium som genomför CRISIS. VSL ansvarar för verktyg för övningsplanering samt för analys och utvärdering av genomförda övningar.

Läs mer om CRISIS på projektets hemsida.