Ökat lärande inom kärnkraften

Hur stimulerar vi kunskapsutbytet mellan kollegor? Hur ger vi förutsättningar för nya perspektiv på inövade beteenden?

VSL har utvecklat metoden strukturerad reflekterande observation som innebär att kollegor observerar varandras arbete vid övningar och reflekterar över det som sker. Metoden skapar struktur som hjälper observatören att fokusera på viktiga aspekter i övningssituationen.

CITE Observer är ett webbaserat datorprogram som stödjer strukturerad reflekterande observation genom att hantera inmatning, sammanställning och presentation av observationer och reflektioner från olika observatörer. De sammanställda observationerna används som underlag för en strukturerad diskussion och återkoppling med de övade och observatörerna efter varje övningspass.

Under våren 2009 kommer VSL tillsammans med KSU att använda strukturerad reflekterande observation för träning av 14 skiftlag inom kärnkraftindustrin. Syftet är att öka lärandet genom att utveckla lärprocesserna och stimulera utbyte av erfarenheter. Efter varje övningspass kommer deltagarna att uppskatta övningens komplexitet med hjälp av en NASA-TLX enkät (NASA-Task Load Index).

Med strukturerad reflekterande observation vill vi öka erfarenhetsöverföring och lärande inom kärnkraftsindustrin.