Ökat lärande från insatser och övningar

Syftet med projektet är att utveckla förmågan att systematiskt lära sig av erfarenheter från räddningsinsatser och krisövningar. Målet är att ta fram praktiskt användbar metodik, rekommendationer för teknikstöd och goda exempel på användningen av metoder och teknik i utbildningssituationer och för uppföljning av operativa räddningsinsatser.

I projektet medverkar VSL, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), MSB:s skolor i Sandö och Revinge samt Räddningstjänsten i Linköpings kommun.