CITE® Communicator

VSL har utvecklat CITE® Communicator som är en kommunikationslösning för både fast och mobil telefoni i övningar. Den utnyttjar flexibiliteten i IP-tekniken och kombinerar den med verktyg för loggning och analys av talad kommunikation. Lösningen möjliggör snabb uppföljning av talad kommunikation, till exempel i operatörsträning och ledningsövningar.

CITE® Communicator använder IP-nätverk i tre olika alternativ: (1) fristående lokalt nätverk, (2) företagets intranät, eller (3) Internet. IP-telefoner kopplas in och ansluts till en Asterisk-server med protokollen IAX2 eller SIP. Servern hanterar uppringning, koppling och samtal. Dessutom spelar den in trafiken och loggar uppgifter om samtalsparter och samtalstider.

En påbyggnadstjänst gör det möjligt att använda vanliga mobiltelefoner i övningarna. Deltagarna kan vara med i övningen från sina ordinarie arbetsplatser och med sina vanliga mobiltelefoner. Övningssamtal hålls åtskilda från vanliga samtal. Endast de samtal som ingår i övningen loggas och visas.

CITE® Communicator monitorerar alla samtal och presenterar dem som samtalslänkar. Både pågående och avslutade samtal visas. Den grafiska länkvyn gör det lätt att se när samtal är aktiva och att upptäcka mönster i kommunikationen. Samtalslistan stödjer sortering efter samtalstid, sändare och mottagare. Klicka på en länk för att lyssna på samtalet. Klassificera samtalens innehåll och lägg till textkommentarer för att fördjupa analysen.

Serverprogramvaran Asterisk är tillgänglig med öppen källkod. Den körs på en standard PC under Linux. Asterisk är ett registrerat varumärke som tillhör Digium Inc.