Säkerhetsskydd

VSL hjälper privata företag och offentliga aktörer att bedöma behov av och utforma säkerhetsskydd för sin verksamhet. Säkerhetsskydd ska skydda säkerhetskänslig verksamhet mot antagonistiska hot. Säkerhetsskyddslagen gäller alla som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Uppdrag

Exempel på uppdrag som VSL har genomfört:

  • Metod- och processtöd vid säkerhetsskyddsanalys
  • Rutiner för informationsklassificering och indelning i säkerhetsskyddsklass
  • Rutiner för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
  • Säkerhetsarkiv – funktion och implementering
  • Kravanalys för informationssystem
  • Information till leverantörer inför säkerhetsskyddad upphandling
  • Rutiner för säkerhetsprövning av anställda och uppdragstagare