Forskning och utveckling

Gammal beprövad kunskap är inte alltid tillräcklig. Vi på VSL är mycket aktiva inom forskning och utveckling. Vi arbetar hårt för våra kunder med att utveckla lösningar som uppfyller deras aktuella och framtida behov.

Forskning i samverkan

VSL Research Labs är den del av VSL Systems AB som bedriver tillämpad forskning. Vi tar fram ny kunskap och omsätter den i praktiskt användbara lösningar genom att delta i forskningsprojekt tillsammans med universitet, institut och företag. På så sätt kan vi både bidra till ny kunskap och stärka vår position som kunskapsföretag.

Stöd i utvecklingsprocesser

VSL erbjuder expert- och projektstöd under hela utvecklingsprocessen. Vi hjälper till att starta projekt, identifiera behov och formulera krav.

Vi ser till att projektet blir färdigt i tid och att resultaten kan utvärderas. Vi jobbar med koncept, modeller, prototyper och simuleringar för att hitta lösningar.

Vi utformar och implementerar system som uppfyller kraven och överträffar era förväntningar.

Konsultstöd

Vi har mångårig erfarenhet av kvalificerat analys- och utvecklingsarbete i komplexa system. Tillsammans med våra uppdragsgivare jobbar vi systematiskt med utmanande utvecklingsfrågor. Våra roller växlar: utvecklare, projektledare, expert, lärare. Det är behoven som styr och resultatet som räknas.