Kunder – säkerhet och ansvar

Våra uppdragsgivare finns ofta inom verksamheter där kritiska händelser kan få omfattande mänskliga, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser och där säker produktion och gott anseende kräver långsiktigt ansvar.

Företag

 • Agricam AB
 • E.ON Vattenkraft Sverige AB
 • Energiföretagen Sverige–Swedenergy-AB
 • Fortum Sverige AB
 • Fortum Värme AB
 • Hyresbostäder i Norrköping AB
 • Iptor Infrastructure AB
 • Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU)
 • Linköpingsexpo AB (Expo Vallastaden AB)
 • Länsförsäkringar
 • SAAB AB
 • SAAB Training Systems AB
 • Sankt Kors Fastighets AB
 • Scan AB
 • Skellefteå Kraft AB
 • Solberg Vindkraft AB
 • Statkraft Sverige AB
 • Surte Åkeri AB
 • Sydkraft Hydropower AB
 • Tekniska verken i Linköping AB
 • Termisk Systemteknik i Sverige AB
 • Vattenfall Vattenkraft AB
 • Vattenregleringsföretagen

Statliga myndigheter

 • Ekonomistyrningsverket
 • Fortifikationsverket
 • Försvarets Materielverk (FMV)
 • Försvarshögskolan
 • Försvarsmakten
 • Jordbruksverket
 • Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
 • LFV
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Räddningsverket (SRV)
 • Sjöfartsverket
 • Statens strålskyddsinstitut (SSI)
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)
 • Totalförsvarets forskningsinstitut
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tullverket

Kommuner och kommunalförbund

 • Boxholms kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Finspångs kommun
 • Katrineholms kommun
 • Lidingö stad
 • Linköpings kommun
 • Malmö stad
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Nacka kommun
 • Norrköpings kommun
 • Räddningstjänsten Östra Götaland
 • Söderköpings kommun
 • Vadstena kommun
 • Valdemarsviks kommun
 • Vingåkers kommun
 • Åtvidabergs kommun

Elnätsföretag

 • Ale El
 • Härryda Energi AB
 • Kungälv Energi AB
 • Lerum Energi AB
 • Vara Energi
 • Varberg Energi AB
 • Varbergsortens Elkraft
 • Västra Orust Energitjänst

Universitet och forskningsfinansiärer

 • Chalmers Tekniska Högskola
 • Linköpings universitet
 • Elforsk
 • Energiforsk
 • EU-kommissionen
 • Vinnova

Internationellt

 • European Master in Disaster Medicine, Italien
 • Forsvaret, Danmark
 • Inrikesministeriet, Nederländerna
 • Rijkswaterstaat, Nederländerna