Det goda exemplet

Det goda exemplet är en lämplig övningstyp i seminarieform som är inriktad på samverkan mellan flera organisationer.

Det goda exemplet genomförs med alla aktörer i samma rum. Alla roller är tydligt utmärkta, till exempel med olika färger. Deltagarna har tillgång till instruktioner och planer och upprättade kommunikationsmedel. Spelet kring ett eller flera scenarion ger deltagarna inblick i varandras uppgifter, roller, ansvar och behov av information och stöd.

Det goda exemplet har många fördelar. Genom en systematisk genomgång av planer och instruktioner upptäcks många avvikelser och brister, som hade kunnat leda till att ärenden hamnar mellan stolarna. Övningen ger också en dokumenterad modell för gott samarbete — det goda exemplet.