Övning Sylvia: Övning med Fortum

Den 3 december, 2014 övades Fortums krisberedskapsgrupp under övning Sylvia som genomfördes i Stockholm. Övningen inkluderade både ledningsgrupp och olika experter på flera platser i landet.

VSL ansvarade för övningsplanering, övningsledning, motspel, utvärdering och rapportering.