Övning Katja: Övning med Fortum

Den 27 november, 2014 övades Fortums krisberedskapsgrupp under övning Katja, som genomfördes i Karlstad. Övningen inkluderade både ledningsgrupp och olika experter på flera platser i landet.

VSL ansvarade för övningsplanering, övningsledning, motspel, utvärdering och rapportering.