Övning för tjänsteman i beredskap

Hyresbostäder i Norrköping AB äger och förvaltar cirka 11 000 lägenheter. Hyresbostäder har funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) för att hantera kritiska händelser.

Den 3 september, 2014 övades TiB-gruppen att agera på skadeplats. Deltagarna fick öva vid fyra scenarion vid olika fastighetsobjekt i Norrköping. Varje scenario innehöll en genomgång där deltagarna fick återkoppling på sitt agerande och möjlighet att diskutera alternativa lösningar till uppkomna frågeställningar. I övningen deltog även personal från Räddningstjänsten Östra Götaland och restvärdesledare från Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB. VSL representerade övriga aktörer, entreprenörer och media genom ett motspel.

VSL planerade, genomförde och dokumenterade TiB-övningen. Erfarenheter och förbättringsförslag dokumenteras i en rapport.