Utbildning och övning i beslutsfattande i svåra situationer

Den 12 mars 2014 genomfördes övning Ugglan med Eskilstuna kommun. I övningen deltog ett femtiotal personer från Eskilstuna kommun, polisen och räddningstjänsten. Övning Ugglan innehöll både utbildning och övning i beslutsfattande i svåra situationer.

Dagen inleddes med ett föredrag om mänskliga stressreaktioner av psykolog och med.dr. Joakim Dahlman, VSL och ett föredrag om kriskommunikation av journalist Lars Edqvist, VSL.

Övning Ugglan var en simuleringsövning med motspel. I övningen övades samverkan, samarbete och beslutsfattande vid en extraordinär händelse. VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning och utvärdering.

Erfarenheterna från övningen sammanställs i en rapport. Från VSL deltog Johan Jenvald (övningsledare), Magnus Morin (spelledare), Joakim Dahlman (bitr. övningsledare) och Lars Edqvist (journalist i motspelet).