Krisövning med Söderköpings kommun

Den 14 och 15 november, 2013 genomförde Söderköpings kommun en krisövning med sin krisorganisation. Fokus för övningen låg på normativa och strategiska frågor vid extraordinära händelser och kriser.

VSL ansvarade för planering, framtagning av scenario, övningens genomförande, dokumentation och rapportskrivning.