Seminarieövning med FRG Linköping

Den 17 augusti 2013 genomförde Linköpings kommun en seminarieövning med de frivilliga resursgrupperna (FRG) i Linköping.

Bilden visar säkerhetschef Kenneth Andersson under inledningsanförandet.

VSL ansvarade för planering, framtagning av scenario, övningens genomförande, dokumentation och rapportskrivning.