Övning Stella

Den 15 augusti 2013 genomförde Fortifikationsverket övning Stella. Syftet med övningen var att vidmakthålla och utveckla förmågan att hantera kritiska händelser och kriser inom myndighetens verksamhetsområde.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, förberedelser, övningsledning och dokumentation. Erfarenheterna från övningen sammanställs i en rapport.