Övning Ylva

Hyresbostäder i Norrköping AB äger och förvaltar cirka 11 000 lägenheter. Under övning Ylva aktiverades företagets krisgrupp för att hantera konsekvenserna av en stor brand.

Övningen innehöll larmning, aktivering, hantering och skiftbyte.

Efter övningen samlades deltagarna för en genomgång av hur de uppfattat övningen och för att dokumentera erfarenheterna.

VSL ansvarade för planering, framtagning av scenario, övningens genomförande, dokumentation och rapportskrivning.