Utbildning och övning i beslutsfattande i svåra situationer

Den 17 april 2013 genomfördes övning Humlan med Mjölby kommun. I övningen deltog ett femtiotal personer från Mjölby kommun, polisen, räddningstjänsten och civilförsvarsförbundet. Övning Humlan innehöll både utbildning och övning i beslutsfattande i svåra situationer.

Dagen inleddes med ett föredrag om mänskliga stressreaktioner av Med.dr. Joakim Dahlman, VSL och ett föredrag om erfarenheterna från terrordåden i Norge 2011 av Tekn.dr. Magnus Morin, VSL.

Övning Humlan var en simuleringsövning med motspel. I övningen övades samverkan, samarbete och beslutsfattande vid en extraordinär händelse. VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsplanering, övningsledning och utvärdering. Erfarenheterna från övningen sammanställs i en rapport.

Från VSL deltog Johan Jenvald (övningsledare), Magnus Morin (spelledare), Joakim Dahlman (bitr. övningsledare), Lars Edqvist (journalist i motspelet), Carolina Ihse (motspel och observatör), Linnea Kvarnlid (motspel och observatör) samt Malin Jenvald (dokumentation och utvärdering).