Diskussionsövning med Fortum i Östersund

Den 11 december 2012 ledde VSL en diskussionsövning (tabletop) med Fortum i Östersund. Övningen var en del i arbetet med att ta fram och kvalitetssäkra beredskapsplaner för vattenkraftanläggningar. I övningen deltog även representanter från Länsstyrelsen och räddningstjänsten.