Diskussionsövning med Fortum i Karlstad

Den 27 november 2012 ledde VSL en diskussionsövning (tabletop) med Fortum i Karlstad. Övningen var en del i arbetet med att ta fram och kvalitetssäkra beredskapsplaner för vattenkraftanläggningar.