Krisövning med Mjölby kommun

Vid tre tillfällen under november och december 2012 övar olika funktioner i Mjölby kommun sin krishanteringsförmåga. Övningarna genomförs kring ett gemensamt scenario och erfarenheterna dokumenteras i en rapport.

VSL ansvarar för planering, framtagning av scenario, övningarnas genomförande, dokumentation och rapportskrivning.