Keflavik 2012

Den 5 maj 2012 genomförde Isavia en fullskaleövning på Keflaviks flygplats på Island. Övningen pågick i 6 timmar och involverade ett hundratal deltagare.

11 observatörer fanns på plats med VSL:s observatörsverktyg CITE Observer för att dokumentera övningen. Totalt rapporterades 548 övningsrapporter in till övningsledningen med hjälp av CITE.

Isavia arbetar för flygsäkerheten på Island. Isavia driver samtliga flygplatser på Island och flygleder all flygtrafik inom Islands luftrum.