Övning Sand

Den 22 maj 2012 genomfördes samverkansövning Sand. Syftet med övningen var att öva samverkan mellan Linköpings kommun och Kinda kommun med stöd från de frivilliga resursgrupper (FRG) som är organiserade i respektive kommun. Övningen dokumenterades i en övningsrapport som kan laddas ner från Civilförsvarsförbundets hemsida.

Scenariot var en skogsbrand, där räddningstjänsten tog hjälp av FRG för att lösa olika uppgifter i anslutning till räddningsinsatsen.

Under övningen fick FRG uppgift att etablera stabsplats och brytpunkt, samt sköta tre vägavspärrningar. De fick också undersöka framkomlighet och brandspridning utmed vägar i området samt eftersöka och ta hand om en skadad person.

VSL deltog i övningsplanering, genomförande och utvärdering av övningen.