Övning Ebba

Övning Ebba genomfördes under sex dagar i Fortums driftcentral för vattenkraft i Stockholm under april och maj 2012. I en serie övningspass med simulerade händelser övade operatörer och chefer att hantera kritiska händelser i driften av vattenkraften. VSL ansvarade för att planera, leda och dokumentera övningen.

Magnus Morin, VSL var spelledare under övning Ebba och koordinerade simulerade händelser och motspel.

Återkommande övningar är viktiga både för att öva personalen och för att hantera förändringar i arbetsrutiner och planer.