OLC 2010 – nationell krisövning

Med start den 22 oktober 2010 genomförde Jordbruksverket den nationella krisövningen OLC-2010. Övningen pågick fram till och med den 29 oktober och avslutades med ett erfarenhetsseminarium för samtliga deltagare. VSL medverkade i planering, genomförande och utvärdering av OLC-2010 och bemannade rollerna övningsledare, spelledare och utvärderingsledare under hela övningen.

Scenariot för övningen var bekämpning av en epizootisk sjukdom. Övningen innehöll faserna larm, aktivering, stabsarbete, överlämning och utvärdering.

Under övningsveckan användes strukturerad reflekterande observation som metod för daglig återkoppling till de övade.

Under övningen samverkade Jordbruksverkets operativa ledningscentral OLC med Jordbruksverkets nationella ledningscentral NLC, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen, och två slakterier. Personal från frivilligorganisationen Svenska Blå Stjärnan deltog både i den övade staben och i motspelet.

VSL ledde genomgången med övade och funktionärer efter varje övningsmoment. VSL ansvarar för övningsdokumentationen och skriver övningsrapporten.