Övning Doris

Övning Doris genomfördes under tre dagar i Fortums driftcentral för vattenkraft i Sveg den 23–25 mars 2010. I en serie övningspass med simulerade händelser övade operatörer och chefer att hantera kritiska händelser i driften av vattenkraften. VSL ansvarade för att planera, leda och dokumentera övningen.

Telefonmöte i övningen.

Återkommande övningar är viktiga för att hantera förändringar i arbetsrutiner och planer.