Krisledning i Lidingö stad

Den 20 januari 2010 genomförde VSL en övning med Lidingö stads centrala krisledning. Seminarieövningen var ett led i Lidingö stads kontinuerliga säkerhets- och beredskapsarbete.

Stadens nya plan för hantering av extraordinära händelser användes som en utgångspunkt för gruppdiskussioner och scenariobaserade övningar.

Erfarenheterna från övningen dokumenteras i en övningsrapport.