Larmövning i Linköping

Den 27 maj 2009 genomfördes en larmövning vid Räddningstjänsten i Linköping. Syftet var att under en förmiddag öva larmning, ledning och stabsuppbyggnad.

Ett mål med övningen var att hitta en effektiv övningsform, med tydlig återkoppling till de övade, som kan genomföras regelbundet en gång per kvartal.

Övningen visar att det är möjligt att öva på ett koncentrerat och effektivt sätt och att strukturerad reflekterande observation är ett bra sätt att återkoppla till de övade. En kort övning ger värdefulla erfarenheter för utformning av ledningsorganisation, bemanning och arbetsrutiner.

VSL ansvarade för att stödja observatörerna och organisera datainsamlingen med hjälp av strukturerad reflekterande observation och CITE Observer. Dessutom ledde VSL genomgången med övade och funktionärer efter övningen. Enkäten visar att deltagarna uppskattar övningsformen och att den kan göra att fler får chansen att öva mer regelbundet.

VSL medverkade inom ramen för projektet Ökat lärande från insatser och övningar som bedrivs inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).