Stabsövning på Sandö

Eleverna vid utbildningen Räddningsledning B utbildar sig för att kunna vara insatsledare och stabsmedlemmar i insatser med räddningstjänsten. I utbildningen ingår en övningsvecka med insatser på fältet och ledningsstab. Den 10–14 maj genomfördes övningsveckan vid räddningsskolan i Sandö, som tillhör Myndighetens för samhällsskydd och beredskap. VSL stödde uppföljning och utvärdering av stabsövningen med strukturerad reflekterande observation och CITE Observer.

Insatsledare och styrkeledare leder insatserna på fältet.

Stabens ledningsoperatörer håller kontakt med insatsledning på olycksplatsen.

Samverkan krävs mellan räddningstjänsten och sjukvårdsledaren.

Staben samordnar flera insatser och planerar för beredskap och uthållighet. Observatörerna följer övningen och dokumenterar och reflekterar med hjälp av CITE Observer inför återkopplingen till stabens medlemmar.

Staben sköter mediakontakter och presskonferenser.

VSL medverkade inom ramen för projektet Ökat lärande från insatser och övningar som bedrivs inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).