Insatsövning räddningstjänst

Projektet Ökat lärande från insatser och övningar ska utveckla förmågan att systematiskt lära sig av erfarenheter från räddningsinsatser och övningar. Som ett led i detta projekt stöttade VSL en insatsövning vid Räddningsverkets skola på Sandö. Under en dag provades metoden reflekterande observation.

Eleverna i kursen för räddningsledare agerade som insatsledare, styrkeledare och stabsmedlemmar. Några elever var utsedda till observatörer med uppgift att studera och reflektera över sina kurskamraters agerande.

Observatörerna använde CITE Observer för att dokumentera sina observationer och skapa ett faktaunderlag för utvärdering och lärande. VSL utbildade kursdeltagarna och lämnade metod och teknikstöd under övningen.