Jalo

Övning Jalo genomfördes den 16 april 2008 i Pyhäkoski vattenkraftverk i närheten av Uleåborg i norra Finland. Syftet med övningen var att öva samverkan mellan Fortums driftcentral för vattenkraft i Finland, lokal räddningstjänst och Fortums servicepersonal.

Samverkansövningar är ett bra sätt att klargöra roller, ansvar och arbetsrutiner. Kommunikation mellan olika organisationer med olika sambandsmedel är ett viktigt inslag. I övningen användes VIRVE, vilket är den finska krishanteringsorganisationens moderna digitala radiosystem.

Ett annat inslag i övningen var att testa praktisk användning av de anläggningsplaner som finns hos både driftcentral och räddningstjänst.

Personal från VSL dokumenterade övningen och deltog i utvärderingen. Dokumentationen utgör underlag till en övningsrapport.