Daniel

Den 11–12 december 2006 genomförde Länsstyrelsen i Gävleborgs län samverkansövning Daniel med syfte att öka förmågan att samverka, samordna, leda och hantera en fredstida kris eller allvarlig händelse. I övningen deltog också Fortum, Ljusnans vattenregleringsföretag, Räddningstjänsten från Ljusdals kommun, SOS Alarm samt representanter för samordningsgruppen vid höga flöden i Gävleborgs län.

VSL deltog i scenarioutvecklingen, övningsledningen och utvärderingen av övning Daniel. CITE® Observer användes för observatörsrapportering, visualisering och dokumentation.

Dag ett

I övningsscenariot fick en dammägare allvarliga problem med en anläggning i Ljusnan. Den 11 december provades larmvägar, planer, rutiner och åtgärder hos de olika samverkande aktörerna i övningen. Länsstyrelsen aktiverade sin krisstab och fattade beslut i stort.

Larmet går i Fortums driftcentral i Sveg.

Planer och rutiner testades i ett realistiskt scenario.

Dag två

Den 12 december övade Länsstyrelsen stabsarbete med motspel från övriga aktörer. Man övade överlämning mellan skiftlag i staben. Övningen avslutades med en gemensam genomgång då samverkande aktörer fick redovisa de omedelbara erfarenheterna från övningen.

Chefen för Fortums driftcentral i Sverige Ulf Örndén redovisar alternativ och konsekvenser för landshövdingen Christer Eirefelt.

Stabsgenomgång vid Länsstyrelsen under övningens andra dag.

Infogruppen i staben jobbade med information till allmänheten och till media.