Övning Stella

Övning Stella genomfördes den 5-6 maj 2021 vid Fortums driftcentral för vattenkraft i Sverige (DCS). Under tre övningspass övade 11 driftledare och 3 vakthavande ingejörer på att hantera kritiska händelser med stöd av handlingsplanerna i den övergripande beredskapsplanen (ÖBP). VSL ansvarade för planering och genomförande av övningen. Varje övningsscenario var skräddarsytt för respektive driftledare med utgångspunkt på deras ordinarie operativa uppgift samt deras tjänstgöringstid och operativa erfarenhet.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, motspel och utvärdering av övningen.