Övning Oskar - seminarieövning med Fortum

Övning Oskar genomfördes online som en seminarieövning i två delar den 15 och 16 december. Syftet med övningen var att utveckla Fortums operativa samordning och att ta vara på erfarenheterna från covid-19 pandemin. Under övningen fick deltagarna diskutera och reflektera över hur resursbrist och smittorisker kan påverka hanteringen vid en tillkommande allvarlig händelse.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning, dokumentation och utvärdering av övningen.