Totalförsvarsövning

Den 22 november 2019 genomförde Mjölby kommun en övning inom ramen för TFÖ-2020. VSL stöttade kommunen med dokumentation och utvärdering av övningen.