Krisledningsövning med Ale El

Ale El har utvecklats sin krisorganisation för att kunna hantera störningar och kritiska händelser. Den 26 februari övade krisorganisationen uppstart och hantering av två olika scenarion. VSL ansvarade för övningsledning och motspel samt utvärderade övningen.