Krisövning med vård- och omsorgskontoret

Den 19 december 2018 genomförde Norrköpings kommun en krisövning med vård- och omsorgskontorets krisgrupp.

VSL stöttade kommunen med framtagning av scenarier, övningens genomförande, dokumentation och rapportering.