Övning Urban: Krisövning med Fortum

Den 27 och 28 november 2018 genomförde Fortum utbildning och övning med sin krisberedskapsgrupp.

VSL ansvarade för utbildning och övningsledning.