Övning Gapet

Den 19 november genomförde Boxholms kommun en krisledningsövning. Övningen genomfördes i seminarieform.

VSL stöttade kommunen med framtagning av scenarier, övningens genomförande, dokumentation och rapportering.