Övning Emil

Övning Emil genomfördes den 16 november 2018 som ett led i att utveckla Skellefteå Krafts rutiner och arbetssätt vid allvarliga händelser som berör dammsäkerheten.

VSL stödde arbetet med övningen på uppdrag av Skellefteå Kraft.