Krisövning i Linköping

Den 16 augusti 2018 genomförde Linköpings kommun en seminarieövning för Valnämnden.

VSL ansvarade för scenarioutveckling, övningsledning och dokumentation.