Övning Ola

Övning Ola genomfördes den 8–9 maj 2018 vid Fortums driftcentral för vattenkraft i Sverige. Under fyra övningspass övade kopplingsansvariga vid DCS att hantera kritiska händelser med stöd av handlingsplanerna i den övergripande beredskapsplanen. VSL ansvarade för planering och genomförande av övningen.