Krisledningsövning i Norrköping

Norrköpings kommun utvecklar och övar sin krisorganisation. Den 25 april 2018 genomförde kommunen simuleringsövningen Lisa med den krisledningsstaben.VSL stödde planering, genomförande och utvärdering av övning Lisa.