Stabsmetodikutbildning för Norrköpings kommun

Den 6 mars 2018 ledde VSL en stabsmetodikutbildning för Norrköpings kommun. Utbildningen innehöll grunderna i krisledning, stabsarbetets teori och praktik samt en stabsövning. Utbildningsledare från VSL var Magnus Morin och Markus Axelsson.